Tranh đá quý tùng hạc đón khách cao cấp CC114

17,000,000