Tranh đá quý phong cảnh cao cấp đẹp mê hồn

86,000,000